Nədir?Ümumi

Böyrəkdə kreatin nədir?

Kreatin nədir?

Əzələlərdə kreatin adlı birləşmə əmələ gəlir və bu birləşmənin parçalanması nəticəsində yaranan məhsula kreatin deyilir. Qanda kreatinin səviyyəsi müəyyən amillərdən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu amillərə yaş, cins və əzələ kütləsi daxildir. Böyrəklər əzələlərdə parçalanan bu tullantı məhsulu süzür və sidiklə bədəndən çıxarır. Bu vaxt bədəndə istehsal və ifrazat arasında tarazlıq yaranır və kreatinin səviyyəsi lazımi səviyyədə saxlanılır.

Böyrəklər düzgün işləmirsə, qanda və ya sidikdə olan miqdar olması lazım olduğundan daha yüksəkdir. Bəzi müxtəlif vəziyyətlər də kreatinin səviyyələrinə təsir göstərir: pəhriz və insanın fiziki fəaliyyət səviyyəsi.

Kreatinin səviyyəsi insanın sağlamlığı haqqında çox vacib məlumat verir. Buna görə qan və ya sidik testlərində onun səviyyəsini yoxlamaq çox vacibdir.

Ümumiyyətlə, bədəndə əzələlərdən istehsal olunsa da, az miqdarda da olsa, pəhrizlə qəbul edilən amin turşularından da istehsal oluna bilər. Onun istehsalı əzələlərlə əlaqəli olduğu üçün əzələ faizi yüksək olan insanlarda kreatin səviyyəsi yüksək, yaşlı, zəif və aşağı əzələ faizi olan insanlarda isə kreatin səviyyəsi aşağı olur. Kreatin əzələlər tərəfindən enerji istehsal etmək üçün istifadə olunur.

Kreatinin az bilinən xüsusiyyəti odur ki, əzələlərin tullantı məhsulu kimi tanınsa da, orqanizmdə bakteriyaların böyüməsini dayandıraraq xəstəliklərlə mübarizədə rol oynaya bilər.

Qan kreatin testi

Kreatinin səviyyəsi qan testləri və ya sidik analizi ilə yoxlanıla bilər. Qan testlərinin köməyi ilə ölçülən qan dövranında kreatinin miqdarının ölçülməsi prosesi serum kreatinin, sidikdə kreatinin səviyyəsinin ölçülməsi prosesi isə kreatinin klirensi adlanır.

Serum Kreatinin: Qan dövranında kreatinin səviyyəsini yoxlamağa imkan verir. Kreatinin səviyyələri ümumiyyətlə bizə böyrək funksiyaları haqqında fikir verir. Bu, böyrək sağlamlığı haqqında məlumat verən vacib parametrlərdən biri olan glomerular filtrasiya dərəcəsini (GFR) təyin etməyə kömək edir. GFR, müəyyən bir xəstənin bəzi dəyərlərindən istifadə edərək edilən hesablama prosesidir. Bu dəyərlər yaş, cins, çəki, həmçinin kreatinin kimi hesablana bilər. Kreatinin səviyyələri əzələ səviyyələrinə görə dəyişdiyi üçün qadınlarda kreatinin səviyyələri kişilərə nisbətən daha aşağıdır. Kreatinin istinad diapazonu kişilərdə 0,6-1,2 mq/dL, qadınlarda isə 0,5-1,1 mq/dL arasında ola bilər.

Kreatinin klirensi: Əzələlərdə əmələ gələn kreatinin miqdarının nə qədərinin sidik vasitəsilə böyrəklərdən xaric edildiyini müəyyən etməyə imkan verən bir üsuldur. Bu üsul sayəsində böyrəklərin tullantıları nə qədər düzgün süzdüyü müəyyən edilə bilər. Bu üsulda sidik testi və qan testi birlikdə istifadə olunur.

Bəzi hallarda xəstənin bu testləri tez-tez yerinə yetirməsi və onların dəyərlərini mütəmadi olaraq yoxlaması tövsiyə olunur.

-Diabetli insanlar

-Ümumiyyətlə yüksək qan təzyiqi olan insanlar

-Kəskin böyrək zədəsi olan insanlar

-Ürək-damar xəstəlikləri olan insanlar

-Böyrəklərə mənfi təsir göstərə biləcək şərtlərlə qarşılaşanlar (böyrək daşları, genişlənmiş prostat, lupus)

-Ailədə ağır irsi böyrək zədələnməsi olan insanlar

Litium, qeyri-steroid iltihabəleyhinə dərmanlar, kimyaterapiya dərmanları, sefalosporin antibiotikləri kimi böyrəklərə mənfi təsir göstərən və ya böyrəkləri yoran dərmanları uzun müddət istifadə etmiş və ya istifadə etməyə davam edən insanlar bu testləri müntəzəm olaraq mütəmadi şəkildə etdirməlidirlər.

Kreatinin səviyyəsinin hansı diapazonlarında insan sağlamlığı üçün risk faktorları var?

Kreatinin səviyyələri üçün ölçü vahidləri desilitr üçün milliqram (mq/dL) və ya litrə mikromol kimi tanınır. Qanda tələb olunan kreatinin diapazonunun desilitr üçün 0,84-1,21 milliqram (litr üçün 74,3-107 mikromol) olduğu deyilir. GFR səviyyəsinin 60 və ya yuxarı olması normal sayılır, 60-dan aşağı GFR səviyyəsi isə böyrəklərdə xəstəlik olduğunu göstərə bilər. 15 və ya daha aşağı GFR böyrək çatışmazlığı kimi müəyyən edilir.

Yüksək kreatinin

Qanda kreatinin səviyyəsinin artdığı görüldüyündə, əzələlərdə və ya bədənin hər hansı bir hissəsində kreatinin istehsalının artdığı başa düşülür. Qanda kreatinin artmasına səbəb ola biləcək amillərə aşağıdakılar daxildir:

Xroniki böyrək xəstəliyi: Bunlar böyrəklərin ifrazat və filtrasiya kimi proseslərini pozmasına səbəb ola biləcək bəzi mənfi hallardır. Bu vəziyyətlərə misal olaraq böyrək çatışmazlığı, böyrək infeksiyası və böyrəklərə qan axınının azalması daxildir.

Sidik yollarının obstruksiyası: Bunlar sidik axınının tıxandığı bəzi mənfi hallardır (Hidronefroz). Bu şərtlər böyümüş prostat və ya böyrək daşları ola bilər.

Su itkisi: Şiddətli susuzlaşdırma nəticəsində meydana gələ biləcək böyrək zədələnməsi. Bu ağır susuzlaşdırma nəticəsində yaranan aşağı qan təzyiqi də böyrəklərə mənfi təsir göstərə bilər.

Həddindən artıq zülal qəbulu: Həddindən artıq zülal qəbulu, xarici protein əlavələrinin qəbulu və çox miqdarda kreatinin olan bişmiş ətin tez-tez qəbulu da qanda kreatinin səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər.

İntensiv məşq: İnsanlar intensiv məşq etdikdə, işləyən əzələlər kreatinin səviyyəsini normal səviyyədən çox daha sürətli yaradır. Beləliklə, qanda kreatinin səviyyəsi də yüksəlir.

Bəzi dərmanlar: Trimetoprim kimi bəzi antibiotiklər və simetidin kimi H2 bloker qrupundakı dərmanlar nümunə olaraq verilə bilər.

Bəzi otoimmün xəstəliklər (məsələn, Lupus)

-Goodpasture sindromu

-Rabdomiyoliz (əzələ liflərinin parçalanması)

-Əzələ distrofiyası

-Yaralanma nəticəsində qan itkisi

-Həddindən artıq aktiv tiroid bezi

-Konjestif ürək çatışmazlığı

-Diabetes mellitus

-Hamiləlik zamanı eklampsiyanın səbəb olduğu tutmalar və ya preeklampsiyanın səbəb olduğu yüksək qan təzyiqi kimi problemlər

-Glomerulonefrit, glomerulusun iltihabı.

Qanda kreatinin səviyyəsinin yüksək olması böyrəklərin fəaliyyətində problem olduğunu və orqanizmdə əmələ gələn kreatinin böyrəklər tərəfindən lazımi şəkildə süzülərək sidiklə xaric oluna bilmədiyini göstərir. Körpələrdə yüksək səviyyəli kreatinin bakteriya şübhəsini artırsa da, yetkin kişilərdə prostat xərçəngi və ya böyrək xərçəngi riskini artıra bilər.

Yüksək kreatinin əlamətləri

-Mədədə bulantı

-Qusma

-Yorğunluq, zəiflik

-İştahsızlıq və nəticədə çəki itkisi

-Tez-tez sidiyə getmə,

-Ağrılı-qanlı sidik

-Yüksək qan təzyiqi səviyyələri

-Sinə ağrısı,

-Əzələlərdə kramplar

-Ödəm

-Nəfəs almaqda çətinlik

-Dəridə quruluq

Yüksək kreatini necə aşağı salmaq olar?

Kreatinin səviyyəsini azaltmaq üçün görüləcək ilk şey yüksəlmənin səbəbini müəyyən etmək və bu təyinata uyğun bir yol izləməkdir. Bu problemi müalicə etmək lazımdır. Bundan əlavə, qidalanmada fərqlər etmək də çox vacibdir. Zülalda yüksək olan qırmızı ətin qəbulunu məhdudlaşdırmaq, yüksək templi, çətin məşqləri azaltmaq da kömək edir.

Aşağı kreatin

Kreatin səviyyəsinin normadan aşağı olması qaraciyərin və ya əzələlərin lazım olduğu kimi işləmədiyini göstərə bilər.

Kreatin niyə aşağı düşür?

Aşağı əzələ kütləsi: Əzələ kütləsinin az olmasının səbəbləri arasında yaş, cins və bəzi xəstəliklər rol oynaya bilər. Bu xəstəliklərə misal olaraq “Myastenia gravis” və “Əzələ distrofiyası” daxildir. Həddindən artıq çəki itkisi də əzələ səviyyəsinin azalmasına səbəb olur.

Hamiləlik: Hamiləlik dövründə sidik istehsalının artması və su itkisinin artması nəticəsində aşağı kreatinin yarana bilər, lakin bu vəziyyət hamiləliyin bitməsi ilə sona çatır.

Qaraciyər problemləri: Qaraciyərdə kreatinin istehsalına görə kreatinin normal səviyyədə istehsal oluna bilmədiyi üçün qaraciyər funksiyasının pozulması ilə aşağı kreatinin səviyyələri baş verə bilər. Xroniki qaraciyər xəstəliyində kreatinin istehsalı 50% azala bilər.

Qidalanma: Məlumdur ki, kreatin təkcə orqanizmdə istehsal olunmur, həm də qidadan alınır, ona görə də qidalanma çox vacibdir.

Aşağı kreatinin simptomları

-Əzələlərdə zəiflik

-Məşq çətinliyi

-Əzələlərdə ağrı və nəticədə hərəkətliliyin azalması

Kreatinin səviyyəsinin aşağı olmasının əsas səbəbi qaraciyər xəstəliyidirsə, simptomlar yorğunluq, ürəkbulanma, sarılıq, qarın ağrısı, şişlik, qanlı və ya qatran rəngli nəcis ola bilər.

Əgər əsas səbəb qidalanma problemləridirsə, başgicəllənmə və kilo itkisi kimi əlamətlər müşahidə edilir.

Aşağı kreatinin müalicəsi

Test nəticələri kreatinin səviyyəsinin aşağı olduğunu göstərdikdən sonra bəzi əzələ xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün digər testlər aparılır. Əzələ zədələnməsinin dərəcəsini görmək üçün əzələ biopsiyası və ya əzələ fermenti testi aparılır.

Bu vəziyyəti müalicə etmək üçün aşağı kreatinə səbəb olan əsas faktoru bilmək lazımdır.

Əzələ xəstəliyi: Əgər əsas səbəb əzələ xəstəliyidirsə, müalicə əzələ ağrısını, zəifliyi və degenerasiyanı azaltmağa yönəlir.

Əzələ kütləsinin azalması: Əzələ kütləsinin azalması səbəbindən aşağı kreatinin səviyyələri müşahidə olunarsa, dərman müalicəsi lazım olmaya bilər. Bu vəziyyətdə əzələ kütləsini artırmaq üçün həyat tərzində və qidalanmada dəyişikliklər lazımdır. Məşqlərin çətinlik səviyyəsini artırmaq və müntəzəm məşq etmək əzələ kütləsini artırır. Əgər aşağı əzələ kütləsi qidalanma və ya həddindən artıq kilo itkisindən qaynaqlanırsa, bol protein ehtiva edən qidaları tez-tez qəbul etmək tövsiyə olunur.

Qaraciyər xəstəliyi: Kreatinin səviyyəsinin aşağı olmasının əsas səbəbi qaraciyər funksiyasının pozulmasıdırsa, qidalanma ilə yanaşı, dərman qəbulunda da dəyişiklik etmək tövsiyə olunur. Bu dəyişikliklərə düzgün bəslənmə və mümkünsə spirt qəbulunun məhdudlaşdırılması və ya hətta dayandırılması daxildir.

https://www.florence.com.tr/kreatinin

Related Articles

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button