Ümumi

Homogen nədir

Tərkibi gözlə görünməyən qarışıqlara eynicinsli qarışıqlar (homogen qarışıqlar) deyilir. Homogen – yunan sözü olan “qomos”dan götürülmüşdü ki, o da, “eyni” mənasını verir. Sistemin daxilində fiziki halına və ya kimyəvi xassələrinə görə fərqlənən sistem hissəciklərini bir-birindən ayıran səth bölgüsü olmursa, belə sistem “homogen” sistem adlanır.

Homojen qarışıqlarda dağılmış maddələr qarışıq boyunca eyni sıxlıqla paylanır. Belə qarışıqlara məhlullar da deyilir. Məhlullar konsentrasiyalarına və/və ya elektrik cərəyanını keçirmə qabiliyyətinə görə təsnif edilə bilər. Bununla belə, homojen qarışıqlara misal olaraq ərintiləri göstərmək olar. Qazların qarışığı olan hava da homojen bir qarışıqdır. (Bütün qaz qarışıqları homojendir.)

Qarışıq birdən çox maddənin kimyəvi xassələrinin dəyişmədiyi şəkildə birləşməsindən əmələ gələn maddələr toplusudur. Təmiz maddələr elementlərdən və birləşmələrdən ibarətdir. Lakin əksər maddələr nə tək element, nə də tək birləşmədir. Əksər maddələr təmiz maddələr olmayan qarışıqlardır. Qarışıqlar ikiyə bölünür: homogen və heterogen.

Hər tərəfdən eyni xassələri göstərən və tək bir maddə kimi görünən qarışıqlardır. Qarışığı təşkil edən maddələr nə gözlə, nə də optik alətlərlə görülə bilməz.Homogen qarışıqlara ümumiyyətlə “məhlullar” deyilir. Duzlu su, şəkərli su, spirtli su və kran suyu kimi homogen qarışıqlara misal verə bilərik.

Heterogen qarışıqlar

Bunlar hər yerdə eyni xüsusiyyətlərə malik olmayan və içindəki hissəciklər gözə görünən qarışıqlardır.

Heterojen qarışıqlar suspenziya, emulsiya, aerozol və kolloid kimi qruplara bölünür.

Yeraltından çıxarılan mineral tumurcuqlar, qaya parçaları, ağac parçaları, bitki yarpağı, duman, ayran, yağ-su qarışığı, beton parça, torpaqdan heterojen qarışıqlara misal ola bilər.

Related Articles

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button